Nyhedsbrev sommer 2017

Kære donatorer og venner af MERMAID, I MERMAID Projektet vil vi ønsker jer alle en god sommer med en kort opdatering af, hvad der er hændt i Projektet siden sidste nyhedsbrev i december 2016. Forskningen i ”MERMAID III – Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko”, forløber som planlagt….

Læs mere

Nyhedsbrev påske 2016

Kære Donator Det er en glæde hermed at kunne videreformidle den første evaluering af forskningen i MERMAID III. Evalueringsrapporten er udarbejdet af en videnskabelig monitoreringsgruppe ”The Independent Audit Committee” (IAC), et uafhængigt udvalg, bestående af højt anerkendte forskere inden for det gynækologiske område. (Læs om monitoringsgruppen: http://www.mermaidprojektet.dk/om-mermaid-projektet/hvem-staar-bag/) Evalueringen vurderer den forskning, der er foregået i MERMAID…

Læs mere

Det er lykkedes os at få tre fremragende foredragsholdere til at fortælle om 4 former for underlivscancer: Professor Susanne Krüger Kjær fra Kræftens bekæmpelse vil tale om HPV-virus og livmoderhalskræft. Overlæge Lian Ulrich fra Rigshospitalet vil tale om kræft i livmoderen og endelig vil. Overlæge Lene Lundvall fra Rigshospitalet vil tale om æggestok- og æggelederkræft.  …

Læs mere

Nyhedsbrev vinter 2016

  Kære donatorer og venner af MERMAID, Så er det atter blevet tid til at ønske alle vores donatorer i MERMAID Projektet en glædelig jul og et godt nytår. Samtidig vil vi i Projektet takke for jeres uvurderlige støtte til den livsvigtige forskning i ”MERMAID III – Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation…

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2016

Kære donatorer og venner af MERMAID Det er nu et år siden, at forskningen i MERMAID III kunne sættes i gang takket være mange flotte donationer, skænket til projektet fra fonde, virksomheder og private velgørere. Og forskerne på de tre delprojekter i forskningen melder, at de er kommet godt i gang, og at forskningen forløber…

Læs mere

Nyhedsbrev December 2015

Kære donatorer og venner af MERMAID, 2015 har været et aktivt år i MERMAID Projektet, hvor det glædelige skete, at forskningen i MERMAID III kunne igangsættes, takket være mange flotte donationer, der er er skænket til projektet fra fonde, virksomheder og private velgørere. MERMAID III er MERMAID projektets til dato største forskningsprojekt med et budget…

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015

Kære donatorer og venner af MERMAID Det har været et aktivt forår i MERMAID Projektet, hvor fokus har været at rejse penge til forskningen i MERMAID III. Og det er en glæde at kunne fortælle, at vi i projektet har modtaget mange og generøse donationer, der gør, at forskerne nu kan påbegynde den vigtige forskning…

Læs mere

Nyhedsbrev December 2014

Kære venner af MERMAID Nu går året på hæld, og vi i MERMAID projektet vil gerne benytte lejligheden til at give jer de seneste nyheder om fremdrift og aktiviteter i projektet det seneste halve år. De seneste måneder har budt på flere spændende publikationer og begivenheder, og fra projektgruppens side vil vi gerne bringe et…

Læs mere

December 2014 blev en glædelig måned for MERMAID Projektet, som modtog en række store donationer. OAK Foundation, som tidligere har støttet MERMAIDs første projekt, MERMAID I, har meddelt at fonden vil støtte MERMAID III med en donation. Således har også  Novo Nordisk Fond  og Direktør J.P.A. Espersens og Hustru fru Dagny Espersens Fond valgt at…

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Kære donator Det har atter været et aktivt og spændende år i MERMAID Projektet, både hvad angår forskningen i livmoderhalskræft i MERMAID II, og fundraisingen til forskningen i æggestokkræft i MERMAID III. Med denne opdatering af, hvad der er sket i Projektet i den første halvdel af 2014, vil vi i MERMAID varmt takke jer,…

Læs mere